SAMARBEID

SAMARBEID

FØRST KONTAKT MED OSS …

Vi oppfordrer deg til å kontakte oss via e-post eller telefon. Hvis du bestemmer deg for å kontakte oss via e-post, vennligst gi oss så mye informasjon som mulig om hva du forventer. Vi leser alt og alt er viktig for oss. Som svaret vil du motta informasjon om datoen for tilbudets presentasjon eller flere spørsmål for å avklare dine forventninger. Hvis du foretrekker å møtes i person, vil vår ansatt arrangere et møte på et bestemt sted. Den første måling og utarbeidelse av tilbudet er helt gratis.

VI MÅLER …

Dersom gjennomføringen krever målinger, vil vår ansatt utføre dem på stedet under det første møtet. Dette vil la oss unngå eventuelle feil under opprettelse av tilbudet. Allerede da begynner vi å utarbeide monteringsmåten og løse eventuelle teknologiske konflikter./p>

GODKJENNELSE …

Dersom vårt tilbud er fordelaktig for deg, skriver vi under kontrakten og så snart forskudd blir betalt, begynner vi å jobbe. Vi starter fra de nøyaktige målinger og utarbeidelse av prosjektet. Smedning bør ikke gjøres av maskiner, derfor er våre prosjekter i hovedsak håndgjorte, akkurat som er våre verk.

SKAPELSE …

Etter at du har godtatt prosjektet, fortsetter vi å utføre din visjon. Alle elementene er håndlaget med bøying teknikker og varmsmiing prosesser. Arbeidene utføres på verkstedet så du kan besøke oss når som helst for å se fremgang i arbeidet, eller vi kan sende bilder av driften.

MONTERING …

Etter ferdigstillelse av arbeider på verkstedet blir komponentene beskyttet mot korrosjon og da avtaler vi dato for montering. Monteringsarbeidene utføres på en svært estetisk måte og med minst mulig forstyrrelser i miljøet.

SLUTT.

På denne etappen er det bare observasjon av kundens tilfredshet som forblir.