VICTORIA – autorski projekt ROKOKO

Mniej znaczy więcej – tą dewizą kierowano się, projektując kutą balustradę znajdującą się przed wejściem do mennonickiego dworku. Umieszczone tuż pod poręczą elementy ozdobne nie przytłaczają całości, dzięki czemu balustrada stwarza wrażenie bardzo lekkiej, a jednocześnie funkcjonalnej konstrukcji.