Krata PARYSKA

Wyzwaniem, jakie stanęło przed firmą ROKOKO podczas realizacji tego zamówienia, było odtworzenie kraty na postawie archiwalnych fotografii. Zadanie to udało się zrealizować w 100%, a wszystkie elementy neogotyckiej kraty – nitowane połączenia, opaski oraz rozetki pokryto lakierem dopasowanym kolorystycznie do elewacji. Realizacja projektu – mimo wyzwań natury estetycznej – nie odbyła się kosztem walorów funkcjonalnych kraty: choć jest ona przymocowana do elewacji za pomocą śrub, nie ma możliwości jej demontażu bez ingerencji w strukturę kraty oraz elewację budynku.