Konstrukcja nośna

Łatwiej budować od podstaw niż poprawiać – to zdanie często powtarzają pracownicy wielu branż związanych z szeroko rozumianym budownictwem. Powód jest prosty – w przypadku prac przeprowadzanych w starych obiektach trzeba dokładnie dostosować się do istniejących warunków, przy czym prace nierzadko przebiegają pod okiem konserwatora zabytków. Na koncie firmy ROKOKO nie brak realizacji, w których kowale artystyczni dowiedli swoich umiejętności, pracując właśnie w zabytkowych obiektach. Jedną z takich prac jest stalowa konstrukcja wzmacniająca wykonana do zabytkowego pałacu w Leźnie. Stare, nadszarpnięte przez upływający czas i wieloletnią eksploatację drewniane schody potrzebowały solidnej podpory, która pozostawałaby niewidoczna, nie zakłócając estetyki obiektu. Zadanie udało się zrealizować, a wzmocnione w ten sposób schody w dalszym ciągu zdobią zabytkowy pałac.