Brama „Zamkowa”

Piękna, zdobiona brama z dużymi przeszkleniami, jaką zobaczyć można w I LO w Gdańsku, to jedna z flagowych, rewitalizacyjnych prac firmy ROKOKO. Brama powstała w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, a czas i historia odcisnęły na niej wyraźnie swoje piętno. Obok zniszczonych w całości przeszkleń, rekonstrukcji wymagały również pojedyncze, brakujące elementy (liście, ślimaki, pszczoły) oraz mechanizmy. Obok konieczności uzupełnienia brakujących ornamentów, odnowienia wymagały też stare powłoki malarskie. Brama została całkowicie oczyszczona do surowej stali w procesie piaskowania, a następnie naniesiono na nią kilka warstw farby, przywracając jej utracony blask.