Informacja o wynikach oceny postępowania ofertowego nr 12016RPOWP z 09.09.2016 r.